Wat te doen bij overlijden

Wij zijn 24-uur per dag bereikbaar om u te helpen…

Wanneer iemand thuis overlijdt belt u eerst de huisarts. Hierna belt u Uitvaartverzorging Pieter Dekker

Wilt u meer informatie, lees hier verder...

Wat is de naam van de overledene
Waar heeft het overlijden plaatsgevonden
Naam en telefoonnummer contactpersoon
Wordt er gebruik gemaakt van ons Budget Crematie Pakket
Wordt de overledene thuis opgebaard of overgebracht naar een uitvaartcentrum
Wordt de overledene in een kist of op een bed opgebaard
Wilt u zelf de laatste verzorging doen of verzorgen wij de overledene
Wanneer en waar wilt u dat de uitvaartverzorger bij u langskomt om de uitvaart te bespreken
Welke kleding mag de overledene aan
Handdoeken, washandjes en toiletartikelen voor de verzorging van de overledene
Heeft de overledene een pacemaker
Indentiteitsbewijs van de overledene klaarleggen
Zijn er uitvaartwensen van de overledene bekend
Polis(sen) van uitvaartverzekering(en) klaarleggen
Identiteitsbewijs van de opdrachtgever van de uitvaart klaarleggen
Keuze maken voor de uitvaartkist
Wordt het een begrafenis of een crematie
Locatie(s) van het afscheid en/of condoleance bepalen
Wordt er gebruik gemaakt van een rouwauto en/of volgauto's
Wie wordt er uitgenodigd voor de plechtigheid
Keuze maken voor het thema en de tekst van de rouwkaart
Adressenlijst maken voor verzending rouwkaarten
Wordt er een advertentie geplaatst
Foto van de overledene uitzoeken voor op de rouwkaart en/of de kist
Wie draagt de kist
Zijn er rituelen gewenst (kaarsje branden, kist sluiten, langs woonhuis rijden)
Wordt er een erehaag gevormd
Moet er een programmaboekje gemaakt worden
Wordt er gebruik gemaakt van een (online)condoleanceregister
Wordt er gebruik gemaakt van live streaming
Rouwbloemen uitzoeken
Tekst bloemlint uitzoeken
Muziek voor de plechtigheid uitzoeken
Spreker(s) benaderen voor tijdens de plechtigheid
Foto('s) uitzoeken voor een beeldpresentatie tijdens de plechtigheid
Hebben kinderen een speciale rol tijdens de uitvaart
Is er een foto-/videograaf gewenst tijdens de plechtigheid
Consumpties uitzoeken voor na de plechtigheid

Beoordeling

"Ik maak regelmatig Pieter Dekker mee in het verpleeghuis waar ik werk. Ze gaan correct en liefdevol te werk. Alleen maar lof voor Pieter Dekker en natuurlijk ook zijn medewerkers"
icon wit
- Alicia Weel, Zuid-Scharwoude

Bel mij terug!