FAQ

Een antwoord op uw vragen...

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft wanneer u geconfronteerd wordt met een overlijden. Er zijn tal van zaken die geregeld moeten worden en emoties spelen vaak een grote rol. We hopen dat de volgende antwoorden enige verheldering bieden op uw vragen. 

Ongeacht waar u verzekerd bent, bent u vrij om voor Uitvaartverzorging Pieter Dekker te kiezen om uw uitvaart te laten regelen. Als u wilt, staan wij voor u klaar om u hierover meer uitleg te geven.

Een uitvaartverzorger(ster) begeleidt nabestaanden van het moment van overlijden tot en met de afscheidsceremonie. Hij/zij houdt zich bezig met de organisatorische kant van de uitvaart, maar kan u ook helpen met het samenstellen van de afscheidsdienst. Samen met u zoeken zij naar de juiste rouwkaart, woorden, muziek, beelden en consumpties.

Een uitvaartverzorger(ster) begeleidt nabestaande tijdens de gehele organisatie van een uitvaart. Een ritueelbegeleider(ster) verzorgd alleen de inhoudelijke aspecten van een afscheidsdienst. 

Natuurlijk mag dat. Het kan zelfs een waardevolle ervaring zijn om de laatste verzorging zelf te doen. Als u dat wenst, kan een medewerker van Uitvaartverzorging Pieter Dekker u hierbij ondersteunen.

Volgens de wet moet de uitvaart uiterlijk de zesde werkdag na overlijden, plaatsvinden. 

Met opbaring wordt bedoeld de methode waarbij het lichaam wordt bewaard en gekoeld gedurende de periode tussen het overlijden en de dag van de uitvaart. Dit kan thuis op een bed of in een kist plaatsvinden, maar het kan ook gebeuren in een uitvaartcentrum, hetzij in een centraal gekoelde ruimte of in een 24-uurs kamer. Er bestaat een misvatting dat dit automatisch betekent dat de overledene bezocht en gezien kan worden, maar dat is niet altijd het geval. Onze uitvaartverzorger(ster) staat tot uw dienst om u te adviseren over de mogelijkheden en wat u kunt verwachten in de door u gekozen situatie.

Na een overlijden blijven bacteriën, die van nature in het menselijk lichaam voorkomen, aanwezig. Na het overlijden beginnen deze bacteriën zich te vermenigvuldigen en starten ze het natuurlijke ontbindingsproces. De snelheid waarmee dit gaat, hangt af van verschillende factoren, zoals onder andere de temperatuur en de algemene conditie van het lichaam. Door het lichaam te koelen, wordt de groei van bacteriën vertraagd en daarmee ook het ontbindingsproces. 

Bij een thuisopbaring blijft de overledene thuis tot vlak voor de uitvaart. Hij of zij ligt daarbij op het eigen bed, in de gekozen kist of op een opbaarplank. Er wordt een koeling geplaatst, die niet zichtbaar is. 

Hoewel een thuisopbaring meestal mogelijk is, zijn er situaties waarin het niet haalbaar is, zoals bijvoorbeeld bij extreem warm zomerweer en er is geen geschikte ruimte in huis om het lichaam te koelen of wanneer de staat van het lichaam verkeerd, het niet toelaat.

Thanatopraxie betreft een milde vorm van balseming waardoor het ontbindingsproces tijdelijk wordt vertraagd. Deze procedure kan het lichaam van een overledene gedurende enkele dagen een natuurlijkere aanblik geven. Wanneer koelen niet mogelijk of niet voldoende effectief is, kan thanatopraxie een oplossing bieden. Er worden bij deze methode speciale chemische middelen gebruikt om als het ware de bacteriën 'te verdoven'. Deze behandeling vindt plaats in een rouwcentrum.

Een uitvaartkist is niet verplicht, er moet wel altijd een omhulling om de overledene worden gebruikt. 

U mag zelf een uitvaartkist maken. Een rouwvervoerder,  begraafplaats of het crematorium kan echter wel een aantal specifieke eisen stellen waaraan moet worden voldaan.

Een gemiddelde uitvaart met een crematie kost zo'n 5.000 euro. Bijkomende zaken zoals een luxe kist, veel bloemen en uitgebreide catering doen de gemiddelde kosten al snel oplopen tot zo'n 7.000 euro. De gemiddelde kosten van een begrafenis liggen vaak hoger omdat een groot deel van de kosten uit de grafkosten bestaat. Deze kosten verschillen per gemeente. Een gemiddelde uitvaart met een begrafenis ligt al gauw tussen de 7.000 en 9.000 euro, afhankelijk van uw wensen.

Er bestaat geen wet die zegt dat een overledene met een rouwauto vervoert moet worden.

Ja, u kunt bij Uitvaartverzorging Pieter Dekker kiezen uit verschillende rouwauto's en volgauto's.  Heeft u hier meer vragen over stel deze dan gerust aan uw uitvaartverzorger(ster) of bel ons op: 072-512 26 14

Ja, u kunt bij Uitvaartverzorging Pieter Dekker zelf de rouwauto rijden. Heeft u hier meer vragen over stel deze dan gerust aan uw uitvaartverzorger(ster) of bel ons op: 072-512 26 14

De kosten van rouwvervoer variëren sterk en zijn afhankelijk van de gekozen optie en de locatie(s). Het is raadzaam om vooraf een begroting te laten maken  door uw uitvaartverzorger(ster) om een idee van de kosten te krijgen.

Een uitvaartbus is een moderne optie voor rouwvervoer waarin meerdere nabestaanden kunnen plaatsnemen. Het biedt ruimte voor zowel de uitvaartkist als familie en vrienden om samen te reizen.

Nee, u mag een overledene niet zelf repatriëren (vervoeren) naar Nederland. Het vervoer moet gebeuren met een officiële rouwauto.

Om overgebracht te worden naar Nederland is een laissez-passer nodig. Dit is een vervoersbiljet waarmee een overledene over een landsgrens gebracht mag worden. Dit biljet wordt uitgegeven door de gemeente waarin iemand is overleden.

U bent niet verplicht om de afscheidsdienst te houden in een uitvaartcentrum, een kerk of een crematorium. Er zijn tal van andere prachtige locaties waar het afscheid ook plaats kan vinden. Soms kan de afscheidsdienst zelfs gewoon thuis of in eigen tuin gehouden worden. Wat betreft catering en beeld en geluidsvoorzieningen zijn er in principe ook geen beperkingen. Uitvaartverzorging Pieter Dekker heeft alles in eigen beheer en adviseert u graag over de mogelijkheden.

Het overlijden kan het gevolg zijn van natuurlijke oorzaken, zoals ouderdom of ziekte, of van niet-natuurlijk oorzaken, zoals euthanasie, zelfdoding, een ongeval of geweld. Wanneer de schouwarts twijfelt over de oorzaak van overlijden of weet dat het een niet-natuurlijke oorzaak heeft, meldt hij dit aan de Officier van Justitie. Deze autoriteit beslist of er verder onderzoek nodig is. Indien de Officier van Justitie geen aanleiding ziet voor nader onderzoek en dus geen beslag legt op het lichaam, wordt een 'verklaring van geen bezwaar' verstrekt.

Indien er niemand bereid is of in staat is om de verantwoordelijkheid voor de uitvaart op zich te nemen, dient uiterlijk op de derde dag na het overlijden contact te worden opgenomen met de burgemeester van de gemeente waar de overledene zich bevindt. In dat geval zal de gemeente voor een eenvoudige uitvaart zorgen. De gemeente bepaalt dan hoe de uitvaart zal plaatsvinden, op welke dag en tijdstip, en nabestaanden hebben hier geen inspraak in. De kosten kunnen na de uitvaart door de gemeente worden verhaald op de nalatenschap of de nabestaanden. Als de nabestaanden niet over voldoende financiële middelen beschikken maar wel zelf de uitvaart willen regelen, kunnen zij bijzondere bijstand aanvragen. Het is belangrijk om dit te doen voordat er opdracht wordt gegeven voor de uitvaart. Overleg daarom tijdig met de gemeentelijke instantie van de woonplaats van de aanvrager.

In het geval dat de uitvaart in Nederland plaatsvindt, is het noodzakelijk om de overledene eerst naar Nederland over te brengen. Dit proces staat bekend als repatriëring. Meestal wordt de repatriëring verzorgd door de reisverzekeraar. Als er echter geen verzekeraar is die verantwoordelijk is voor de repatriëring, kunt u contact opnemen met een lokale uitvaartverzorger in het betreffende land. Deze zal dan in samenwerking met Uitvaartverzorging Pieter Dekker de vereiste documenten in orde maken. Het is nodig om documentatie te verkrijgen om het lichaam internationaal te kunnen vervoeren. Soms zijn er ook documenten uit Nederland vereist, voordat de lokale autoriteiten een overlijdensakte kunnen opstellen. De terugkeer van de overledene naar Nederland kan vervolgens enkele dagen tot zelfs enkele weken in beslag nemen. Eenmaal terug in Nederland kan er op gebruikelijke wijze een uitvaart worden georganiseerd.

Een maand na de crematie wordt de as van de overledene vrijgegeven. U krijgt dan bericht van het crematorium dat u de as kunt komen ophalen of laten verstrooien.

Om de as van een overledene te mogen verstrooien, is toestemming van de eigenaar van het terrein vereist. Dit betekent dat u altijd de as mag verstrooien op uw eigen grond. Echter, als u van plan bent om de as te verstrooien op bijvoorbeeld een begraafplaats, dient u toestemming te verkrijgen van de beheerder.

In een algemeen graf worden doorgaans drie tot vier personen in één graf begraven. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn, en vaak hebben ze elkaar zelfs nooit gekend tijdens hun leven. Tussen de overledene wordt een laag zand van ongeveer 50 centimeter geplaatst, en ze worden op volgorde van overlijden begraven. Na een periode van 10 jaar kan het graf worden geruimd. Nabestaanden hebben hier geen zeggenschap over. In het geval van een eigen graf, dat ook wel bekendstaat als een huurgraf, particuliergraf of familiegraf, heeft de rechthebbende de controle over wie er in het graf wordt begraven. Meestal worden hier twee tot drie personen in begraven. De huurperiode voor een eigen graf beslaat doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid om deze periode later te verlengen.

In Nederland zijn er geen graven die eeuwig blijven bestaan. Er worden soms wel graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Dit lijkt hetzelfde, maar is het niet. Een graf voor onbepaalde tijd moet aan specifieke voorwaarden voldoen en kan in sommige situatie toch worden opgeheven.

Voor begraven gelden er zowel kosten voor grafrechten (huur graf) als begraafkosten (openen en sluiten van het graf). De kosten verschillen sterk per begraafplaats en gemeente.

Volgens de wet is begraven enkel toegestaan op een officiële begraafplaats. Dit betekent dat als uw eigen grond de gemeentelijke bestemming heeft van begraafplaats, u hierop begraven mag worden. 

Het duurt een aantal maanden voor een grafsteen kan worden geplaatst of teruggeplaatst. Dit komt omdat de grond eerst moet inklinken. Wordt de grafsteen te vroeg (terug)geplaatst loopt u het risico dat het graf verzakt.

Dit verschilt per begraafplaats, maar meestal kunnen er 2 of 3 kisten boven elkaar begraven worden.

Begraafplaatsen hebben verschillende termijnen voor het verhuren van een graf, maar de wettelijke termijn van grafrust is minimaal 10 jaar. 

Het schudden van een graf is een vorm van ruimen van een graf, waarbij de verzamelde resten dieper onder hetzelfde graf worden herbegraven. De resten tellen dan niet meer als een bijzetting. Zo wordt er in het graf ruimte gemaakt voor nieuwe begravingen.

Dat verschilt per natuurbegraafplaats, maar één van de voorwaarde is dat de overledene begraven wordt zonder materialen die belastend zijn voor de natuur. Denk daarbij aan het materiaal van de kist, kleding en persoonlijke bezittingen zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon of aansteker.

Dit is afhankelijk van de regelgeving op de desbetreffende begraafplaats. Op de meeste begraafplaatsen is het plaatsen van een grafsteen niet verplicht.

Degene die de steen heeft laten plaatsen, is eigenaar van de gedenksteen. Echter, wanneer de begraafperiode is verstreken, heeft de begraafplaatsbeheerder het recht het graf te ruimen. Op dat moment wordt de begraafplaatshouder eigenaar van de steen.

Wat een grafsteen precies kost is moeilijk te zeggen omdat dit sterk afhangt van uw keuzes, maar gemiddeld kost een grafsteen tussen de 2.000 en 4.000 euro.

De overledene mag gecremeerd worden in elk crematorium in Nederland en begraven worden op elke begraafplaats, ongeacht de woonplaats van de overledene. Op kleine parochiekerkhoven geldt doorgaans dat alleen leden van de desbetreffende parochie daar begraven mogen worden.

Om uw lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen, dient u zichzelf aan te melden. Dit kunt u doen door een verklaring in te vullen bij de afdeling anatomie van een van de universitaire medische faculteiten in Nederland. Het is echter mogelijk dat er op het moment van uw overlijden voldoende beschikbare lichamen zijn, waardoor uw wens niet kan worden ingewilligd. Daarom is het van groot belang dat u vooraf duidelijk aangeeft wat er in dit geval met uw lichaam moet gebeuren. 

Indien u ervoor kiest om uw lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen, zal het binnen enkele uren na uw overlijden worden overgebracht naar de afdeling anatomie van de medische faculteit. In dit geval is een begrafenis of crematie niet mogelijk. Er kunnen natuurlijk wel rouwkaarten worden verstuurt en er kan ook een herdenkingsdienst worden georganiseerd, net zoals bij andere uitvaarten. Het belangrijkste om u te realiseren is dat er geen kist met uw lichaam aanwezig is bij deze gelegenheid en dat er ook geen mogelijkheid is tot opbaren en afscheid nemen.

U hebt volledige vrijheid bij het samenstellen van de rouwkaart. Meestal bestaat deze uit twee delen: informatie over de overledene, zoals geboorte- en overlijdensdatum of hoe oud iemand is geworden, de namen van de directe nabestaanden, het correspondentieadres en details over de afscheidsdienst. Eventueel kan er ook ruimte gemaakt worden voor een persoonlijke boodschap zoals een laatste groet van de overledene, een gedicht of een regel uit een lied.

Het verzenden van een rouwkaart doet u zo spoedig mogelijk, zodra alle details met betrekking tot de uitvaart bekend zijn. Bij Uitvaartverzorging Pieter Dekker worden rouwkaarten meestal nog dezelfde dag opgesteld, gedrukt en op de bus gedaan.

Het staat u vrij om wel of niet een rouwkaart te versturen, maar het verzenden van een rouwkaart naar familie, vrienden en kennissen wordt gezien als een respectvolle manier om het overlijden van een dierbare mede te delen. Dit kan alleen dienen als een kennisgeving, maar ook als uitnodiging om naar de condoleance of afscheidsplechtigheid te komen. Vaak is een kaart ook iets wat mensen bewaren, als een blijvende herinnering.

Voor het versturen van rouwkaarten hebt u enveloppen nodig. Dit kunnen enveloppen met of zonder rouwrand zijn, dat maakt voor de verzending geen verschil. Wel adviseren wij om rouwzegels te gebruiken zodat de postbezorger weet dat de enveloppen zo spoedig mogelijk bezorgd dienen te worden en ook om de ontvanger te waarschuwen dat dit een overlijden betreft. Om verder te garanderen dat de enveloppen met prioriteit en uiterste zorg behandeld worden, is het raadzaam om gebruik te maken van een rouwverzendset. In deze speciale, grote envelop worden de individuele rouwkaarten gebundeld en met spoed behandeld door PostNL.

Ons advies is om te handelen naar wat goed voelt, niet naar wat verplicht is. U ontwerpt de kaart voor iemand die u liefhad, en daarbij is het essentieel om uw gevoel te volgen. Voeg teksten toe die passen bij de situatie, want het overlijden na een langdurige ziekte verschilt van het plotseling overlijden na een ongeval, en de leeftijd van de overledene speelt ook vaak een rol.

Voor het versturen van een rouwkaart adviseren wij om een rouwzegel te gebruiken. Dit doe je niet alleen om de postbode te laten weten dat het belangrijk is om de envelop op tijd te bezorgen, maar ook als gebaar naar de ontvanger. De rouwzegel laat zien dat de post betrekking heeft op een overlijden. Hierdoor kan de ontvanger zich emotioneel voorbereiden op een brief of kaart met berichtgeving over het verlies van een dierbare.

De prijs van een rouwkaart wordt sterk beïnvloed door het aantal kaarten dat u nodig hebt. Hierdoor kunnen we niet één vaste prijs noemen. Wilt u de kosten van uw kaart weten? Neem dan contact met ons op, dan rekenen we het graag voor u uit. 

Uitvaartwensen kunnen zeer uiteenlopen. Misschien verlangt u een crematie in stilte, of wellicht wenst u dat uw favoriete muziek wordt gespeeld terwijl geliefden samenkomen voor een herdenkingsbijeenkomst. De variatie in uitvaartwensen is bijzonder groot en persoonlijk en u bent volledig vrij in uw keuze.

U kunt uw uitvaartwensen eenvoudig vastleggen door ons wensenboekje zelf in te vullen of door uw wensen te bespreken tijdens een voorbespreking met één van onze uitvaartverzorger(sters).

 • Crematie of begrafenis
 • Soort uitvaartkist
 • Thuisopbaring of in een uitvaartcentrum
 • Locatie van de afscheidsdienst
 • Type rouwvervoer
 • In besloten kring of mag iedereen komen
 • Wel of geen rouwkaarten
 • Wel of geen advertentie in de krant
 • Soort bloemen
 • Eenvoudige of luxe catering, of geen van beide
 • Wordt er muziek afgespeeld, en zo ja welke
 • Wordt er foto- en beeldmateriaal getoont, en welke
 • Andere wensen, kunt u natuurlijk ook toevoegen

Een wilsverklaring is een schriftelijk document waarin u uw voorkeuren met betrekking tot medische behandelingen vastlegt. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven of u reanimatie wenst als uw hart stopt met kloppen. Ook kunt u aangeven onder welke omstandigheden u vindt dat uw lijden ondraaglijk is en of u dan voorstander bent van euthanasie.

Na het overlijden vindt er altijd een uitvaart plaats, waarbij de keuze kan zijn een begrafenis of een crematie. Een afscheidsceremonie, daarentegen is niet verplicht.  

Meer of ander informatie nodig?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag.