Voorbeeldteksten rouwkaart

Aanhefzinnen

Dag lieve…

 • Dag lieve ….
 • Voor altijd in ons hart…
 • In alle stilte heb ik afscheid genomen van ….
 • Heden overleed zacht en kalm, onze lieve ….
 • De liefde van mijn leven is gestorven …
 • Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden onze lieve ….
 • Zij die er altijd voor ons was, is vredig en in liefde heengegaan ….
 • Aan een bewogen leven kwam een einde…
 • Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast…
 • Na een leven van liefde en zorg voor velen, is thuis rustig overleden onze lieve ….
 • Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk, nemen wij afscheid van ….

Verdrietig en bedroefd...

 • Met veel verdriet in ons hart moeten wij afscheid nemen van ….
 • Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve ….
 • Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van…
 • Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, moeten wij onze…. loslaten
 • We zijn verschrikkelijk verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ….
 • Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van onze geliefde….
 • We zijn diepbedroefd door het overlijden van ….
 • Met grote verslagenheid delen wij u mede dat is heengegaan onze lieve en zorgzame ….
 • Diepbedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waarmee zij ons heeft omringd, nemen wij afscheid van…

Dankbaar...

 • In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons in geweest, nemen wij afscheid van ….
 • Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven, nemen wij afscheid van…
 • Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen, laten wij in liefde gaan onze…
 • Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor veel anderen mocht betekenen, nemen wij afscheid van…
 • Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet mededelen dat van ons is heengegaan…
 • Na een heel gelukkig huwelijk van …. jaar is toch nog onverwacht overleden ….
 • Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve …

Na ziekte...

 • Na een moedige strijd is van ons heengegaan ….
 • Na een boeiend leven kon hij deze strijd niet winnen…
 • Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is, nemen wij afscheid van onze…
 • Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat haar lijden nu voorbij is, nemen wij afscheid van…
 • Zij, die zo van het leven hield en er zo voor gevochten heeft, is van ons Onze lieve ….
 • Intens verdrietig om haar heengaan, maar met trots en respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, hebben wij onze… moeten laten gaan
 • Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen Na fijne jaren die wij met hem mochten beleven, nemen wij met veel verdriet afscheid van onze lieve ….
 • Een ernstige ziekte maakte een einde aan al zijn mooie plannen…
 • Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen, is na een korte strijd overleden mijn dierbare ….
 • Omringd door allen die haar lief waren is, na een kortstondige ziekte toch nog onverwachts van ons heengegaan, ….
 • Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moet nemen van ….

Na een lang leven...

 • Na een langzaam verval van krachten is rustig van ons heengegaan onze lieve ….
 • Met groot verdriet, maar tevens vervuld van vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid .
 • Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van haar mochten genieten, nemen wij afscheid van…
 • Bedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, laten wij in liefde los onze…
 • Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, moeten wij u tot onze droefheid mededelen dat van ons is heengegaan ….
 • Al lang moesten wij het doen zonder haar scherpzinnige en creatieve Nu moeten wij haar helemaal missen, onze dierbare…
 • Lang hebben we mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid, humor en kritische kijk op de wereld. Wat zullen we hem missen, onze lieve..
 • Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het Dankbaar omdat zij zo lang in ons midden mocht zijn, nemen wij in liefde afscheid van …
 • In volle vrede is, na een werkzaam en zorgzaam leven, van ons heengegaan, onze lieve ….
 • Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen is op ….-jarige leeftijd overleden mijn lieve ….
 • Na een gelukkig leven, vervuld van liefde en zorg voor haar gezin en haar warme belangstelling voor vele anderen, is van ons heengegaan…

Plotseling, onverwacht...

 • Onwezenlijk, oneerlijk, niet te Wij zijn oneindig verdrietig dat we plotseling afscheid moeten nemen van …..
 • Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het Totaal onverwachts moeten wij afscheid nemen van onze lieve …
 • Totaal onverwacht is het liefste wat wij hadden ons ontnomen….
 • In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is plotseling uit ons leven gerukt mijn…
 • Geschokt omdat het zo snel ging en intens verdrietig door dit grote verlies, nemen wij afscheid van ….
 • Na een noodlottig ongeval moet wij afscheid nemen van ….
 • Bedroefd geven wij u kennis dat onverwachts van ons is heengegaan ….
 • Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moet nemen van onze lieve ….
 • Onverwachts ging een bijzonder mens van ons heen…
 • Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby/werk ons plotseling is ontvallen…
 • Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van ….

Zo jong nog...

 • Dag lieve…
 • Heel kort, maar toch voor altijd…
 • Voor altijd in ons hart…
 • Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen van onze…
 • In stilte geboren…
 • Zo Jouw geboorte werd een afscheid.
 • Je was, je bent, je zult zijn…
 • Veel te kort hebben we van je kunnen genieten, voor altijd in ons hart…
 • Wij zijn intens verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ….
 • Voor jouw jonge leven was te weinig tijd…
 • Met dankbaarheid voor alle vreugde, die hij ons in zijn korte leven heeft gegeven, ….
 • Zomaar ineens ben je er niet Wat zullen we je missen, lieve ….
 • Verblijd met haar komst en geschokt door haar plotselinge dood geven wij kennis van de geboorte en van het overlijden van onze ….
 • Jouw leventje was nog maar zo Tot ons grote verdriet mochten we jou niet leren kennen. Je blijft altijd in onze gedachten…

Zelfgekozen einde...

 • Na een moeilijke periode heeft afscheid genomen van het leven onze lieve…
 • Hij koos zijn eigen weg…
 • Lieve…., je hebt ons zo opeens We hopen dat je nu gelukkig bent…
 • Dit was jouw keuze, voor ons Van ons is heengegaan…
 • Vastbesloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet, ….zijn eigen weg
 • Met respect voor de beslissing die zij zelf heeft genomen, geven wij intens verdrietig kennis van het overlijden van ….
 • Voor onze geliefde …. werd het leven te We voelen ons verslagen.
 • Zij had nog wel de kracht nog om te leven, maar niet meer de wil…

Religieus

 • De Heer heeft tot Zich genomen ….
 • Na een rijk en welbesteed leven overleed zacht en kalm in de vrede van Christus mijn dierbare ….
 • Na een leven van getrouwe toewijding aan de Heer is van ons heengegaan, onze beminde ….
 • Moegestreden is in zijn Heer ontslapen, onze lieve ….
 • Voorzien van het Sacrament der Zieken is vredig van ons heengegaan ….
 • Plotseling heeft de Heer thuisgehaald onze dierbare, zorgzame ….
 • Na veel strijd en lijden is in Gods ontferming opgenomen mijn lieve ….
 • Geborgen bij God onze lieve, sterke ….
 • Vertrouwend op Gods liefde is van ons heengegaan ….
 • Voor eeuwig in Gods hand en in ons hart geborgen, mijn lieve ….

Teksten voor vrienden, buren, collega's

 • Wij zijn verdrietig door het overlijden van …..
 • Op een dag die een gewone dag had moeten worden, werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van onze ….
 • Tot onze grote droefheid overleed op …. onze goede, hartelijke en trouwe vriendin/collega ….
 • Wij zullen ons …. blijven herinneren als een vrolijk Hij/zij stond altijd voor klaar.
 • Wij hebben …. leren kennen als een zeer sympathieke en enthousiaste vrouw met een grote betrokkenheid bij …..
 • Wij verliezen in …. een enthousiaste en zeer gewaardeerde collega/vriend. Wij houden dankbare herinneringen aan zijn markante persoonlijkheid en altijd humorvolle aanwezigheid.
 • Gedurende vele jaren heeft hij zijn krachten gegeven aan ons Zijn inzet, opgewektheid en collegialiteit laten een blijvend goede herinnering bij ons achter.
 • Wij hebben …. leren kennen als een hartelijke persoonlijkheid met een grote toewijding en verantwoordelijkheid voor alles wat hij deed.
 • Wij leven mee met …. en de
 • Wij houden …. als een warme persoonlijkheid in
 • Zijn grote collegialiteit en positieve kijk op het leven zullen altijd in onze herinnering
 • Een integer mens is
 • Wij wensen …. en de kinderen veel sterkte bij het leren accepteren van dit grote
 • Ons medeleven gaat uit naar zijn

Dankwoord

Onze dank gaat uit naar...

 • Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van …. voor alle liefdevolle zorg en
 • Wij willen iedereen bedanken die …. de laatste tijd zo liefdevol heeft
 • Velen hebben …. met zorg en warmte Daarvoor zijn we jullie dankbaar.
 • Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen die moeder mocht ontvangen van …. / in …

Gegevens over de uitvaart

Opbaring

 • … is thuis, waar we in familiekring samen willen
 • … is thuis, waar we deze dagen in alle rust samen willen
 • … is overgebracht naar uitvaartcentrum…. (eventueel aanvullen: alwaar geen bezoek)

Condoleance

 • … is thuis, waar je op … DAG, DATUM van … UUR tot … UUR welkom bent om afscheid te
 • … is overgebracht naar uitvaartcentrum … ADRES, waar op … DAG, DATUM van … UUR tot … UUR gelegenheid is tot (afscheid nemen en) condoleren.
 • … is overgebracht naar uitvaartcentrum … ADRES, waar we op … DAG, DATUM om … UUR met een hapje en een drankje samen willen stilstaan bij zijn leven.

Kerkdienst

Rooms-Katholiek

 • De avondwake houden we op … DAG, DATUM om … UUR in … KERK, ADRES. Na afloop is er in de kerk gelegenheid is tot De afscheidsviering op DAG, DATUM begint om … UUR, ook in de … KERK. Daarna ben je van harte welkom bij … HORECAGELEGENHEID, ADRES, waar we informeel willen samenzijn.
 • De crematie vindt plaats in familiekring.
 • De avondwake wordt gehouden op … DAG, DATUM om … UUR in … KERK, ADRES, waarna in de kerk gelegenheid is tot De Eucharistieviering bij de uitvaart vindt plaats op … DAG, DATUM om … UUR in voornoemde kerk.
 • Aansluitend vindt om … UUR de crematieplechtigheid plaats in CREMATORIUM, ADRES. Na afloop ontmoeten we elkaar in de condoleanceruimte van het crematorium.

Of:

 • Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op BEGRAAFPLAATS, ADRES. Na afloop ontmoeten we elkaar in HORECAGELEGENHEID, ADRES.

Protestants-Christelijk

 • De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op …. DAG, DATUM om …. UUR in … KERK,

        Aansluitend vindt begrafenis plaats om …. UUR op de … BEGRAAFPLAATS,                      ADRES. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de                              begraafplaats.

 • De Dankdienst voor het Leven houden we op …. DAG, DATUM om …. UUR in … KERK, Aansluitend vindt om … UUR de crematieplechtigheid plaats in CREMATORIUM, ADRES.
 • Na afloop ontmoeten we elkaar in de condoleanceruimte van het crematorium

Aanvullende tekst

 • Online condoleren en herinneringen delen kan ook via uitvaartdekker.nl/condoleren
 • Indien u geen persoonlijk bericht hebt ontvangen, dan kunt u deze kennisgeving als uitnodiging
 • … hield van witte bloemen
 • We vinden het fijn als je voor …. een enkele bloem
 • In plaats van bloemen, liever een gift voor……………………………………………………………. Bij het afscheid staat daarvoor een
 • Kom zoals je
 • We zouden het op prijs stellen als u als eerbetoon aan …. witte kleding draagt / een witte bloem

Beoordeling

"De begeleiding van Marion was fantastisch. Niets was lastig en zij combineerde zakelijkheid en persoonlijke touch op een voortreffelijke wijze. Afspraak is afspraak. Draaiboek is fantastisch hulpmiddel en prachtig houvast. De hele familie wil jullie ontzettend bedanken voor de prettige en uitstekend georganiseerde uitvaart van onze geliefde Jan Lijesen."
icon wit
- Martin, Alkmaar

Bel mij terug!